Tutustu vastuullisuustekoihimme merellä

Key priorities


We on Tallink Silja operate on amazing, yet vulnerable Baltic Sea area. We want to take good care of our operational environment and encourage our clients and partners to do so as well; Environmental responsibility is our common project. In addition to versatile actions towards protecting the environment, we target our social responsibility actions especially to children. Similar to protecting the environment, it demands responsible actions and sense of community from all of us to support the children in their early steps in life.
 

Noudatamme kansainvälistä ja kansallista lainsäädäntöä

we obey the law

We take our responsibility to comply with both international and local laws and regulations very seriously and we are all expected to comply with applicable legal requirements and rules. Our fleet is operating according to international MARPOL- AFS and other agreements. MARPOL sets the corner stone on maritime law towards protecting the environment and prevention of pollution of the marine environment by ships. This ensures that air and sea pollution is kept at the lowest practicable level.  Some link »

Ympäristötyömme on sertifioitua

certified shipping company

Tallink Group was awarded with environmental certificate ISO 14001 and Silja Line ships have had ISO 14000 certificated for years already. Certificate is the most known international environmental certificate model that helps companies to improve their level on protecting the environment and show their actions on responsibility. Actions are also audited regularly. Some link »

 • Ympäristö - Päästöt ja hiilijalanjälki

  Emissions and Carbon footprint

  The principles of environmental protection are important part of our company strategy. The protection of environment is noticed in all actions from developing the functions to utilizing the most advanced technologies.

  Fuel and engines →

  The fuel consumption and amount of emissions are affected by many factors like passenger numbers, cargo amounts in tons, actual distance from port to port and weather conditions.

  We have been able to decrease the emissions by using low sulfur fuel, navigating economically and using catalyzers and modern engines. The waste heat from the engines is saved and reused on board for example to general heating.
   
  Real time fuel monitoring system on Bridge →

  Bridges on vessels have fuel monitoring system that helps optimizing the operation of ship and lower the consumption of fuel, energy and emissions. Control of fuel consumption allows eliminating fuel theft in a fleet and thereby helps to reduce total fuel expenses and fleet costs. Ships operating on same routes are compared with each other in fuel consumption. Information is also shared within ships for better optimizing in certain weather and wind conditions on specific spots on route.

  Our company is pioneer on using ship simulators on trainings. The officers are training regularly for unexpecting situations in ship simulators. Additionally, we run annual joined trainings together with maritime rescue authorities, police forces, fire department, harbor and Traficom.
   
  Slower travel speed →

  With slower travel speed we can use lower power output on engines, and this way reduce emissions. It is common that ships depart little bit early from ports – of course not until all passengers are onboard. On Helsinki-Stockholm route we also operate with special winter timetables when travel time is longer. Winter timetable is valid from beginning of September until end of May.
   
  Exhaust gas →

  In order to reduce the exhaust gas on ships staying on ports longer than 2 hours, since 2010 the power production during harbor time is maintained with fuel that has less than 0.5% sulfur. From 2015 all our ships changed to fuel that has 0,1 % sulfur.
   
  Shore power →

  Using shore power has huge impact on climate emissions, but it also benefits the residents near harbors as it is much quieter. By shutting down the assisting engines that produce electricity in harbor, reduces the climate emissions even 60-80%. It is profitable to use shore power on ships that stay in harbor more than 2 hours.

  The using of shore power is planned together with harbors in Helsinki, Tallinn and Stockholm. Stockholm Värtan was the first harbor that started using shore power for Silja Serenade and Silja Symphony, operating on Helsinki-Stockholm route, on summer 2019. Tallinn harbor followed during year 2020.

  On Helsinki Olympia terminal the shore power was ready on 2020 and will be deployed during summer 2021. West harbor will also have its own shore power during summer 2021.
   
  Non toxic paints and divers as hull cleaners →

  The hulls of the group’s vessels are regularly cleaned by divers who, when conducting this process, do not use chemicals that are harmful to the environment. The hulls of Silja Serenade, Silja Symphony, Baltic Princess and Galaxy are brushed and cleaned approximately 4 times during summer months, depending on the weather even more often.

  When the underwater hulls are clean the fuel consumption is 2-4 times less than on same route without cleaning. Equally the exhaust gases get smaller.
   
  CO2 emission comparison figures →

  When maritime transport emissions are calculated by utilizing the actual and certified information, the maritime transportation is relatively environmentally friendly way of travelling.

  It is not simple to compare environmental emissions within different ways od transportation. When comparing the emission figures the ways of calculation must be noticed. Especially on shipping transportation it is good to notice that ships are carrying major part of foreign trade transport in Finland and maritime shipping is the most environmentally friendly way of transport when transporting big amounts of goods. Overnight maritime transportation also covers the emissions from the accommodation.

  Comparing the emission figures with other ways of transportation, the carbon footprint should be calculated with using mass method where allocation has been made on base of weight.

  Examples of CO2 emissions per passenger (year 2018):
   
  • Helsinki-Stockholm 20-24 kg/passenger (Helsinki-Stockholm flight according to ICAO emission calculator 41-64 kg/passenger, according to Finnair calculator 52-88kg/passenger depending on the aircraft type).
  • Helsinki-Tallinn (LNG powered vessel) 7,8 kg/passenger (Helsinki-Tallinn flight according to Finnair emission calculator 23,47 kg/passenger)
  According to our calculations the LNG powered vessel, like Megastar, results 30 % less CO2 emissions than vessel operating on same route by using low sulfur fuel.
   
  Merenkulun yhteiset päästöleikkaukset, tavoitteet ja mittaaminen →

  YK:n alainen merenkulunjärjestö IMO päätti meriliikenteen päästöleikkauksista huhtikuussa 2018. Päätöksen mukaan kansainvälisen meriliikenteen kuljetussuoritusten (tonnia/kilometri) hiilidioksidipäästöjä vähennetään vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja 70 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 2008 tasoon.

  IMO päätti myös, että liikennemäärien kasvusta huolimatta vuotuista kasvihuonekaasujen absoluuttista päästömäärää pienennetään vähintään 50 prosenttia vuoteen 2050 mennessä ja tämän jälkeen jatketaan pyrkimystä hiilidioksidipäästöjen asteittaiseen täydelliseen poistamiseen. Nämä rajoitukset koskevat koko meriliikennettä, ei vain uusia aluksia.

  Merenkulun hiilidioksidipäästöjä mitataan ja seurataan aluskohtaisella tarkkuudella ja tulokset raportoidaan Euroopan komissiolle. EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä eli niin kutsuttu MRV-päästönmittausjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying) on osa merenkulun päästöjen vähentämistoimia.

  Käytännössä eri varustamot keräävät jokaisen laivan polttoaineenkulutusta koskevat tiedot, jotka tarkistetaan ja verifioidaan riippumattoman luokituslaitoksen toimesta. Muilla liikennemuodoilla ei ole vastaavaa globaalia, toteutuneeseen kulutukseen perustuvaa tiedonkeruujärjestelmää.

  EU:n seuranta-, raportointi- ja todentamisjärjestelmä (Monitoring, Reporting, Verifying), eli niin kutsuttu MRV- järjestelmä: https://mrv.emsa.europa.eu/#public/emission-report

  Lue lisää: https://shipowners.fi/vastuullisuus/
   
 • Ympäristö - Jätteiden kierrätys

  Jätteiden kierrätys

  Metalli-, muovi-, lasi-, pahvi-, bio- ja ongelmajätteet kierrätetään laivoilla asianmukaisesti. Biojäte lajitellaan erikseen. Jätteidenkäsittelyä ja jätemääriä seurataan jatkuvasti kansainvälisten MARPOL-säännösten mukaisesti (Marine Pollution).

  Aluksilla syntyvää sekajätettä ei viedä kaatopaikalle, vaan se viedään polttolaitokselle, josta siitä saadaan muun muassa lämmitysenergiaa.

  Muovinkäyttö →

  Laivoillamme ollaan luopumassa kaikesta ylimääräisestä muovista. Myymälöissä on siirrytty paperisiin ja kesto-ostoskasseihin. Lisäksi esimerkiksi muovipillien käyttöä on vähennetty radikaalisti ja korvattu biohajoavilla pilleillä.

  Ravintoloissa ja kahviloissa käytetään mahdollisimman vähän kertakäyttöastioita ja turhan muovin käyttöä pyritään minimoimaan. Kertakäyttöastioista sekä muovisista Club One -kanta-asiakaskorteista luovutaan vaiheittain. Teemme tiivistä yhteistyötä myös tavarantoimittajiemme kanssa muovipakkausten vähentämiseksi.
   
  Mustat ja harmaat vedet →

  Laivoilla kertyvä musta vesi (wc-jäte) sekä harmaa vesi (viemäri- ja pesuvesi) pumpataan satamissa suoraan kaupungin viemäriverkostoon, josta ne menevät eteenpäin jätevedenpuhdistamoihin käsiteltäväksi. Jätevesien mereen pumppaamiseen suhteen yhtiöllä on nollatoleranssi – jätevettä ei päädy missään olosuhteissa mereen.
   
  Tulevaisuuden biojätteet →

  Biojätettä syntyy matkustajamääristä riippuen esimerkiksi Helsinki–Tukholma-reitin Silja Serenadella noin 8 000–14 000 kg kuukaudessa.

  Tulevaisuuden tavoitteemme on, että laivoilla syntyvä biojäte voitaisiin jatkojalostaa esimerkiksi polttoaineeksi. Laivoilla tutkitaan myös, voidaanko biojätettä hyödyntämään kompostoinnissa. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
   
  Jäteöljyn jatkokäsittely →

  Aluksillamme syntyvä jäteöljy toimitetaan maissa jatkokäsittelyyn ja puhdistukseen, jolloin sitä voidaan hyötykäyttää esimerkiksi lämpövoimaloissa.

  Viimeisimpänä esimerkkinä Helsinki–Tukholma-reitin Silja Symphonylla on koekäytössä laivalla syntyvän jäteöljyn erottelu- ja puhdistuslaite, jonka myötä jäteöljy pystytään uusiokäyttämään laivalla entistä tehokkaammin.
   
  Pesuaineet, valaisimet, lamput ja tulostaminen →

  Laivoillamme käytetään ympäristöystävällisiä pesuaineita ja annostelulaitteita, joiden avulla ympäristö voidaan huomioida entistä paremmin. Pyykit pesetetään maissa yrityksessä, joka käyttää fosfaatittomia pesuaineita.

  Tallink-konserni on jo kauan seurannut valaisin- ja lampputeknologian viimeisintä kehitystä. Hehkulamput on jo vuosia sitten vaihdettu energiansäästölamppuihin ja -loisteputkiin. Tulevaisuudessa suuntaus tulee jatkumaan kohti Led-teknologiaa, jossa etuna on energiankulutuksen ja ylläpitoon kuluvan ajan säästö.

  Olemme vähentäneet radikaalisti printtereiden määrää ja turhaa tulostamista niin maalla kuin merellä.
   
 • Ympäristö - Tallink Siljan Ympäristökumppanit

  Tallink Siljan Ympäristökumppanit

  Teemme hyvää yhdessä ympäristökumppaneidemme kanssa.

  Ilmastokumppanit →

  Ilmastokumppanit on Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on ilmastopäästöjen vähentäminen, yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen.

  Tallink Siljan sitoumukset:
   
  • Tallink Siljan tavoitteena on vähentää Helsinki-Tukholma-reitin laivojen polttoaineenkulutusta 0,5 prosentilla vuodessa perustuen päämoottoreiden kulutukseen tonneja/ kuljettu merimaili (Ton/nm) ja nykyisiin kesä- ja talviaikatauluihin sekä normaaliin jäätalveen.
  • Tallink Silja sitoutuu vähentämään pääkonttorin paperijätteen määrää 5 prosenttia vuodessa, perustuen pääkonttorin noin 230 työntekijän määrään.
  • Henkilöstön ympäristötietoisuutta niin maissa kuin laivoilla kehitetään sisäisen viestinnän keinoin.
  Lue lisää: https://helsinginilmastoteot.fi/partner/ajankohtaista-ilmastokumppanit-ja-sitoumukset/

   
  Baltic Sea Action Group (BSAG) →

  Baltic Sea Action Group BSAG (Elävä Itämeri -säätiö) on vuonna 2008 perustettu itsenäinen voittoa tuottamaton säätiö, jonka toiminta perustuu yhteistyöhön eri toimijoiden välillä.

  Työntekijöitämme on koulutettu osaksi WWF:n vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja osana Baltic Sea Action Groupin sitoumusta. Tallink Silja on myös ollut mukana Baltic Sea Action Groupin hankkeessa merenkulun ravinnepäästöjen vähentämiseksi. Tallink Silja osallistui tutkimukseen, jossa matkustaja-aluksilta haettiin ja analysoitiin jätevesinäytteitä.